تبلیغات
کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر - اگر با دشواری های زندگی دست به گریبانی: نیایش راه رهایی است

کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

تاریخ : جمعه 2 تیر 1396 03:42 ب.ظ
هر گاه تحمل زندگی برایت دشوار شد و حس کردی که نمی­توانی ادامه دهی، هر گاه فکر کردی که تاب برداشتن یک قدم دیگر را نداری، دست به دامان خدا شو و بدان که او ، هم قدمت خواهد شد و به تو نیرو خواهد بخشید. او یاری ات می­کند که امروز و روزهای پیشِ رو را به سلامت پشت سر بگذاری و از آزمون­های دشوار به سلامت عبور کنی.
مطمین باش که در پناه عشق الهی می‌توانی در تمام پستی و بلندی­های زندگی، سایۀ آسایشی بیابی؛ بویژه در این روزهای ماه رمضان که به قول مولانا «این دهان بستی دهانی باز شد / تا خورنده لقمه‌های راز شد»  اگر پیش از هر خواب شبانگاهی و هر بامداد  او را نیایش کنی، باور گرمی را در دلت حس می­کنی و به رشد و کمال جدیدی می­رسی؛ زیرا دانستن اینکه خداوند همواره و بی‌هیچ قید و شرطی به سخنانت گوش می­دهد و دوستت می­دارد، به تو نیرو، امید، آرامش و احساس حمایت شدن  می­دهد و می‌بینی که با عشق او دست به چه کارهای شگفت انگیزی که نخواهی زد.
در اینجا به داستان‌هایی دربارۀ عشق به پروردگار و تاثیر نیایش اشاره می­کنیم؛ باشد که در این واپسین شب­های عزیز ماه مبارک رمضان که در پیشِ رو داریم، بتوانیم با نیایشی سرشار از ایمان و اعتماد، پلی مستحکم بین خود و پرودگارمان برقرار کنیم، و  بهتر از آن، در آغوش گرم او آرامش یابیم.
نتیجه تصویری برای نیایش
                                                            *        *       *
روزی آموزگارمان از من خواست که از روی متن کتاب تعلیمات دینی روخوانی کنم ؛ یعنی از آن بخش کتاب که با این کلمات تمام می­شود: «خداوند مرا دوست می­دارد.» آن را خواندم و کتاب را بستم. آموزگار گفت: «دوباره بخوان !» من با حرکات اغراق آمیز، کتاب را باز کردم و با لحنی تمسخرآمیز خواندم: «خداوند مرا دوست­ می­دارد.» آموزگار گفت: «دوباره!»  بعد از هفت بار تکرار، آرام آرام حس کردم که حقیقتی در این جمله نهفته است و امکان دارد که خدا دوستم داشته ­باشد، خود من، یعنی "مایا آنجلو" را .
عظمت چنین کشفی ناگهان مرا به گریه انداخت. می­دانستم که اگر خدا دوستم داشته باشد، می‌توانم شگفتی بیافرینم، می­توانم دست به کارهای بزرگ بزنم، هر چیزی را بیاموزم و هر چیزی را به دست آورم؛ زیرا چه چیز می­توانست مانع من شود وقتی خدا را داشتم؟ چون یک نفر هم ، هر که می­خواهد باشد، به همراه خدا اکثریت را تشکیل می‌دهد.
*مایا آنجلو، شاعر و نویسنده مشهور آمریکایی
 
                                           *                   *                   *
 
شخصی بود که نیمه های شب بر می­خاست و در تاریکی و تنهایی ، به دعا و نیایش می­پرداخت و با سوز و گداز خاصی «اللّه اللّه» می­گفت. مدت­ها او به چنان توفیقی دست یافته بود تا اینکه شیطان از حال و قال آن مرد خدا، بسیار غمگین شد و در کمین او قرار گرفت تا او را بفریبد .سرانجام در قلب او القاء کرد که : «ای بینوا ! چرا این­قدر اللّه اللّه می‌کنی؟ دعای تو به استجابت نمی‌رسد؛ به این دلیل که مدت­هاست خدا را صدا می‌زنی، ولی خدا حتی یک بار به تو لبیک نگفته است !» همین القاء شیطانی، قلب او را شکست و مایوسانه می‌گفت براستی چه فایده ؟ هر چه دعا می‌کنم ، نتیجه بخش نیست ....
شبی با همین حال و دل شکسته و روح افسرده، خوابید و در عالم خواب، حضرت خضر پیامبر (ع) به او گفت: چرا این گونه مایوس و افسرده‌ای؟! چرا راز و نیاز و نیایش با خدای خود را ترک نموده و پشیمان و نا امید، از مناجات خدا کنار کشیده‌ای؟! او در پاسخ گفت: «زیرا از در خانۀ خدا رانده شده‌ و چنین یافته‌ام که این در، به روی من بسته است؛ از این رو، نا امید شده‌ام.» حضرت خضر(ع) به او فرمود: «ای نیایشگر بینوا ! خداوند به من الهام کرد که به تو بگویم تو خیال می‌کنی جواب خدا را باید از در و دیوار بشنوی؟ همین که اللّه اللّه می‌گویی، دلیل آن است که جذبۀ الهی تو را به سوی خودش می­کشاند و از جانب معشوق، کششی به سراغ تو آمده است و همین جذبه، لبیک خدا به تو است، چرا درست نمی‌اندیشی؟!
با استقامت باش، دلت را استوار ساز ! گوش قلب خود را به صدای این و آن نفروش و بدان که همان سوز و گداز پر درد تو، که از دل جانکاهت بر می‌خیزد، دلیل پذیرش تو در درگاه خداست .
                                      *                       *                                *
چهل و پنج دقیقه‌ای می‌شد که زن در آن سوز سرما کنار جاده منتظر کمک ایستاده بود. ماشین‌ها یکی پس از دیگری رد می‌شدند. انگار با آن پالتوی کرم رنگ اصلاً بین برف‌ها دیده نمی‌شد. به ماشینش نگاه کرد که رویش حسابی برف نشسته بود. شالش را محکم‌تر دور صورتش پیچید و کلاه پشمی‌اش را تا روی گوش‌هایش پایین کشید.
یک ماشین قدیمی کنار جاده ایستاد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن، کمی ترسید، اما بر خودش مسلط شد. مرد جوان جلو آمد و به او سلام کرد و مشکلش را پرسید. زن توضیح داد که ماشینش، پنچر شده و کسی هم به کمک او نیامده است. مرد جوان از او خواست بیش از این در آن سرمای آزار دهنده نماند و تا او پنچرگیری می‌کند زن در ماشین بماند. او واقعاً از خداوند متشکر بود که مرد جوان را برایش فرستاده است. در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شیشه زد. زن پولی چند برابر پول پنچرگیری در مغازه را، برداشت و از ماشین پیاده شد و بعد از اینکه از وی تشکر کرد، پول را به طرفش گرفت. مرد جوان، با ادب، پول را پس زد و گفت که این کار را فقط برای رضای خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت: "در عوض، سعی کنید آخرین کسی نباشید که کمک می‌کند." 
آن دو از هم خداحافظی کردند و زن که بشدت گرسنه بود، به طرف اولین رستوران به راه افتاد و از فهرست غذای رستوران یکی را انتخاب کرده بود که زن جوانی که ماه‌های آخر بارداری خود را می‌گذراند با لباس بسیار کهنه و مندرسی، به طرفش آمد و با مهربانی از او پرسید که چه میل دارد. زن، غذایی 80 دلاری سفارش داد و پس از آنکه غذا را تمام کرد، یک اسکناس صد دلاری به زن جوان داد. زن جوان رفت تا بیست دلار بقیه را برگرداند، اما وقتی بازگشت خبری از آن زن نبود؛ در عوض، روی یک دستمال کاغذی روی میز یادداشتی دیده می‌شد. زن جوان یادداشت را برداشت. در یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دلار به علاوه چهارصد دلار زیر دستمال کاغذی برای وی گذاشته شده است تا برای زایمان دچار مشکل نشود. یادداشت برای آن زن بود و در آخر نوشته شده بود: "سعی کن آخرین نفری نباشی که کمک می‌کند." 
شب که شوهر زن جوان به خانه بازگشت، بسیار محزون بود و گفت که به خاطر پول بیمارستان نگران است؛ چون نزدیک زمان زایمان است و آنها آهی در بساط ندارند. زن جوان ماجرای آن روز را برایش تعریف کرد: درباره زنی با پالتوی کرم روشن که مبلغ کافی برای او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان داد.
قطره اشکی از گوشه چشم مرد جوان فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که آن روز صبح در جاده به همین زن برای رضای خداوند کمک کرده است ! با این تصور که تا "خدا" هست، هیچ لحظه‌ای آن قدر سختنمی­شود که نشود تحملش کرد! پس شدنی‌ها را انجام ده و تمام نشدنی‌هایت را به "خداوند" بسپار .  
                                      *                      *                             *
روزی مردی خواب دید که پیش فرشته‌هاست و به کارهای آنها نگاه می­کند. هنگام ورود، دستۀ بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک‌ها از زمین می‌رسند، باز می‌کنند و آنها را داخل جعبه می‌گذارند. مرد از فرشته‌ای پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می‌کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم را  از خداوند تحویل می‌‌گیریم.
مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت می‌گذارند و آنها را با  پیک‌هایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت‌های خداوند را برای بندگان به زمین می‌فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟!

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده است، باید جواب بفرستند، ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: «خدایا شکر !» 

نمایش نظرات 1 تا 30
چهارشنبه 29 اسفند 1397 01:13 ب.ظ
http://niqabsquad.com/# - is there a generic viagra discount viagra <a href="http://niqabsquad.com/#">best place to buy generic viagra online</a>
چهارشنبه 29 اسفند 1397 12:52 ب.ظ
<a href=http://ketodietplanecyh.com/#>keto diet not losing weight</a> pruvit keto diet <a href="http://ketodietplanecyh.com/#">cheese keto diet</a>
چهارشنبه 29 اسفند 1397 05:32 ق.ظ
http://cialiscials.com/# - cvs pharmacy online free viagra without prescription <a href="http://cialiscials.com/#">does generic viagra work</a>
چهارشنبه 29 اسفند 1397 02:40 ق.ظ
<a href=http://ketodietmenuwxr.com/#>coffee keto diet</a> keto diet and constipation <a href="http://ketodietmenuwxr.com/#">2 week keto diet results</a>
سه شنبه 28 اسفند 1397 10:49 ب.ظ
http://viagraoahvfn.com/# - viagra online canadian pharmacy order viagra <a href="http://viagraoahvfn.com/#">buy generic viagra online</a>
سه شنبه 28 اسفند 1397 01:40 ق.ظ
<a href="http://ketodietlistdfk.com/#">how many carbs per day on keto diet</a> keto diet day 1 <a href="http://ketodietlistdfk.com/#">keto diet and high blood pressure</a>
سه شنبه 28 اسفند 1397 12:14 ق.ظ
http://canadiannowv.com/# - mexican pharmacy online buy viagra online <a href="http://canadiannowv.com/#">my canadian pharmacy</a>
دوشنبه 27 اسفند 1397 03:11 ب.ظ
<a href="http://whatisketodiettuj.com/#">what can i eat on a keto diet</a> keto os diet <a href="http://whatisketodiettuj.com/#">does a keto diet work</a>
دوشنبه 27 اسفند 1397 01:32 ب.ظ
<a href=http://ketodietrecipesxef.com/#>keto diet food</a> keto diet before and after female <a href="http://ketodietrecipesxef.com/#">keto diet day 1</a>
جمعه 24 اسفند 1397 10:24 ق.ظ
<a href=http://24casinousaonline.com/#>vera vegas online casino</a> hollywood casino online facebook <a href="http://24casinousaonline.com/#">casino online</a>
جمعه 24 اسفند 1397 05:31 ق.ظ
<a href=http://7realonlinecasinos.com/#>las vegas casinos casino games free online</a> blackjack <a href="http://7realonlinecasinos.com/#">download free casino slot games</a>
پنجشنبه 23 اسفند 1397 12:48 ب.ظ
<a href=http://us24casinoonline.com/#>888 casino download</a> real casino slots on facebook <a href="http://us24casinoonline.com/#">real casino las vegas casinos</a>
پنجشنبه 23 اسفند 1397 11:01 ق.ظ
<a href=http://casinogames.us.org/#>rivers casino</a> gsn casino slots <a href="http://casinogames.us.org/#">mgm online casino nj</a>
پنجشنبه 23 اسفند 1397 07:52 ق.ظ
<a href=http://bestcasino365us.com/#>hypercasinos</a> old vegas slots <a href="http://bestcasino365us.com/#">eldorado online casino</a>
چهارشنبه 22 اسفند 1397 03:23 ق.ظ
<a href=http://casino-online.us.org/#>las vegas casinos</a> online casino sites <a href="http://casino-online.us.org/#">best online casinos</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 09:45 ب.ظ
<a href="http://freecasinogames.us.org/#">free games for casino slots gun lake casino</a> jackpot magic slots <a href="http://freecasinogames.us.org/#">slotomania free online slots game</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 07:36 ب.ظ
<a href=http://casinoslotsgambling24.com/#>tropicana online casino big fish casino</a> online usa casinos <a href="http://casinoslotsgambling24.com/#">virgin online casino</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 01:51 ب.ظ
<a href=http://viaqraonllne.com/#>canadian pharmacy online</a> viagra spam <a href="http://viaqraonllne.com/#">canada pharmacy</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:52 ب.ظ
<a href=http://buyvlaqra.com/#>canada online pharmacy</a> viagra <a href="http://buyvlaqra.com/#">canada drugs online review</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:52 ب.ظ
<a href=http://buycialls.com/#>trusted online pharmacy reviews</a> buy viagra no prescription <a href="http://buycialls.com/#">online pharmacy school</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:51 ب.ظ
<a href=http://qenericcialls.com/#>canadian pharmacy review</a> how viagra works <a href="http://qenericcialls.com/#">online pharmacy reviews</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:48 ب.ظ
<a href=http://onlinecialls.com/#>buy generic cialis online</a> generic viagra <a href="http://onlinecialls.com/#">cvs pharmacy online</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:19 ب.ظ
<a href=http://cialisovnnc.com/#>were can i buy cialis</a> generic viagra cheap <a href="http://cialisovnnc.com/#">canadian pharmacy online</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:19 ب.ظ
<a href=http://viagracefo.com/#>canadian drugs</a> viagra pill <a href="http://viagracefo.com/#">generic viagra online</a>
سه شنبه 21 اسفند 1397 12:10 ب.ظ
<a href=http://qenericviaqra.com/#>cvs online pharmacy</a> what is viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">canadian online pharmacy</a>
پنجشنبه 9 اسفند 1397 10:28 ق.ظ
i love post
پنجشنبه 9 اسفند 1397 10:28 ق.ظ
i like post
چهارشنبه 8 اسفند 1397 07:16 ق.ظ
<a href="http://setviagraeja.com/#">best place to buy cialis online</a> generic cialis online <a href="http://setviagraeja.com/#">canadian pharmacy meds</a>
سه شنبه 7 اسفند 1397 01:17 ق.ظ
<a href=http://canadianpharmacieshdfc.com/#>list of cipa approved canadian pharmacies</a> tadalafil 20mg <a href="http://canadianpharmacieshdfc.com/#">canadian pharmacies mail order</a>
دوشنبه 6 اسفند 1397 06:45 ب.ظ
<a href=http://canadianpharmacyecyn.com/#>canadian pharmacy sildenafil</a> what is viagra <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/#">adderall canadian pharmacy</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر