کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

نویسنده : افسانه حسینی
تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 01:58 ب.ظ

Act یکی از شیوه های درمانی بین مدرن و فرامدرن است 

که برای درمان بسیاری از اختلالات کارآیی دارد . 

جزو درمان های موج سوم رفتارگرایی است .

تا قبل از پیدایش درمان های موج سوم ، درمان متمرکز بر تغییر بود .

ولی در درمانهای موج سوم تمرکز از تغییر برداشته شد و به پذیرش رسید .
در Act ما چیزی را تغییر نمی دهیم . بلکه به مراجع کمک می کنیم که افکار و احساساتش را بپذیرد .


چرا که تلاش برای خلاصی از پریشانی و اضطراب ناشی از افکار و احساسات ، مانند دست و پا زدن و تقلا کردن برای خروج از باتلاق است .


هر چه بیشتر تلاش کنید بیشتر فرو می روید. در C.B.T ما سعی داریم افکار منفی را شناسایی کنیم و با به چالش کشیدن افکار منفی فرد را به واقع گرایی برسانیم .


یعنی تلاش بر این است که مراجع افکار منفی اش را پاک کند و واقعیت را جایگزین نماید . در روانشناسی مثبت گرا ما افکار منفی را پاک کرده افکار مثبت جایگزین می نماییم .


(یعنی تغییر و جایگزینی) ولی در Act ما افکار را اصلاً مهم نمی دانیم که با آنها چالش داشته باشیم .


می گوئیم فکر فقط فکر است ، احساس فقط احساس است و نیازی به چالش و تغییر و جایگزینی نیست .


این یکی از گام های مهم در Act است . اگر مراجعی بعد از 20 جلسه درمان بگوید هنوز افکار (منفی ام) خوب نشده ، می گوئیم قرار نیست چیزی عوض شود .


همین که بیمار بگوید با وجود افکار منفی و احساسات منفی می توانم به کارهای مهم و عملکردهای زندگی ام برسم و وقفه ایی ایجاد نمی کند می گوئیم درمان شده است.

این شش ضلعی مدل آسیب شناسی درAct است .


در Act فرض بر این است که ذهن نرمال هر انسانی فرآیندهای روانی دارد ، که ممکن است به رنج و پریشانی منجر شود .
ما انسانیم و دارای ذهن ، ذهن هم گاهی فکر و احساس مثبت و گاهی منفی می آورد . گاهی ممکن است فکر ، احساس ، خاطره یا میلی در ذهن بیاید و بهم ریختگی یا distrees ایجاد کند .


تا این جای کار طبیعی است و برای همه ما پیش می آید . مشکل از جایی شروع می شود که می خواهیم فکر را پاک کنیم ، احساس را کنترل یا حذف کنیم ، از خاطرهایی اجتناب نمائیم.

فرد سالم می گوید : من کارم را انجام می دهم حتی اگر فکر منفی باشد . فکر من فقط فکر است و واقعیت چیز دیگری است .فرد بیمار می گوید : من کارم را وقتی انجام می دهم که کاملاً آرام باشم ، صد در صد فکرم مثبت باشد و هیچ فکر منفی و بدی نداشته باشم .اجتناب تجربه ای : در اجتناب تجربه ای فرد سعی می کند از رویدادهای منفی دوری کند .


در آمیختگی یا fusion : فرد فکر و احساس اش را با واقعیت یکی می داند ، یعنی خودش با فکر و احساسش قاطی می شود و آمیختگی رخ می دهد ، که به آن ائتلاف فکر و عمل هم می گویند . تعریفی که فرد از خودش ارائه می دهد خود واقعی نیست ، خود مفهوم سازی شده است . مثلاً من باهوشم ... من قد بلندم ... من کودن ام ...


خود منفعل : یعنی فرد بیماری که زندگی اش در راستای ارزشها و اهدافش نیست . فعالیت دارد ولی نه در راستای اهداف و ارزشهایش .عدم صراحت ارزش ها : یعنی فرد ارزشهایش را شفاف سازی نکرده ، نمی داند چه می خواهد ، ولی می داند این نیست آنچه را که می خواهد و دچار رنج می شود . دچار تعارض است و ارزشهایش شفاف نیست . فرد در گذشته و آینده مفهوم سازی شده زندگی می کند و تمرکزی بر حال ندارد . از زندگی لذت نمی برد و سطح رضایت مندی از زندگی اش و کیفیت زندگی پایین است . خلاصه ای از مدل آسیب شناسی روانی Act مورد مطالعه قرار گرفت .


برآیند این شش ضلعی و عمل کردن مطابق آن ، عدم انعطاف پذیری روان شناختی است . کسی که مطابق این مدل رفتار کند سلامت روانی ندارد و بیمار است .
در Act ما از استعاره زیاد استفاده می کنیم .


استعاره یا حکایت (narition)

یعنی داستانهایی که ساخته ایم یا ساخته اند و شاید بخشی از آن هرگز اتفاق نیافتده باشد .

در فرهنگ ما به استعاره حکایت می گوئیم .


چرا استعاره ؟

استعاره ها به سه دلیل در Act اهمیت دارند .


1 ـ چون نهی کننده نیستند مراجع نسبت به آن مقاومت نشان نمی دهد . داستان است . مراجع به خوبی آنها را حس می کند و می داند پاسخ خوب یا بدی به آنها وجود ندارد .


2 ـ استعاره ها اشکال منطقی رفتار کلامی نیستند بیشتر شبیه عکس هستند . آنچه که دوربین استعاره شکار می کند در یک بحث منطقی اصلاً حاصل نمی شود .3 ـ استعاره ها به راحتی یادآوری می شوند و در بسیاری از موقعیت هایی غیر درمانی (غیر از جلسه درمان) استفاده می شوند . و این برای تغییر رفتار به صورت گسترده خیلی مؤثر است . استعاره ها موتور فرد را روشن می کند ، موتورش را زمین نمی گذارد . استعاره شبیه سازی شده زندگی فرد نیست . کنایه و نصیحت هم نیست .metafor و Story با هم متفاوت اند . مثلاً می خواهید از کسی بپرسید ، دیگری را می شناسد یا نه ؟ هی توصیف می کنید و هی حرف می زنید ، اگر به جای اینها عکسی نشان بدهید خیلی راحت تر به هدف می رسید . مثلاً استعاره دو کوه برای رابطه بین درمانگر و درمانجو . رابطه بین آنها معلم شاگردی یا دکتر و بیمار نیست .

بلکه دو نفرند که با هم و در کنار هم از دو کوه

 بالا می روند . هر کدام نقاط ضعف مسیر دیگری را بهتر می بینند .در رویکرد Act سلامت روانشناختی یعنی توانایی زندگی کردن طبق ارزشهای انتخاب شده و همزمان با آن فرد با افکار ، خاطرات و احساسات بدنی و عواطف خود تماس غیر دفاعی دارد .علامت اختصاری Act به این گام های اساسی اشاره دارد :اقدام کن ، انتخاب کن ، بپذیر

Accept , chose , take action


در این دیدگاه سلامتی یک حالت نیست ، بلکه فرآیند تغییر در حوزه پذیرش و عمل ارزشمند است.


انسان همواره آموخته است که برای خلاصی و رهایی از بسیاری مشکلات به حل مسئله یا (problem solving) روی آورد .


مثل مقابله با ترس از آتش ، دوری کردن یا اجتناب از آن . احساس ناراحتی از سرما متوسل شدن به وسایل گرما بخش (دنیای بیرون) ولی این شیوه (حل مسئله) برای افکار ، احساسات ، خاطرات و عواطف ما کارآیی ندارد .


چون دنیای ذهن دنیای درون است و قوانین دنیای درون با قوانین دنیای بیرون متفاوت است . قانون دنیای بیرون ← از هر آنچه درد و رنج تولید می کند دوری کن (اجتناب کن) و یا با شیوه حل مسئله ، مشکل ات را حل کن .


شیوه های حل مسئله ← (اجتناب ، کنترل ، حذف) که در دنیای بیرون کارآیی دارد.


قانون دنیای درون ← از هر آنچه موجب درد و رنج می گردد و شما را آزار می دهد فرار نکن ، اجتناب نکن ، کنترل نکن ، حذفش نکن ... بلکه به آن تمایل داشته باش و گرنه به آن دچار می شویم .


(willingness) سیر درمان در Act کل درمان Act در این شش ضلعی خلاصه می شود .


 

شش ضلعی در مسیر درمان:


در این شش ضلعی کل درمان Act در نظر گرفته شده است .


اگر آن را از وسط دو نیم کنیم سمت چپ قسمت پذیرش و ذهن آگاهی است و سمت راست قسمت تعهد و تغییر رفتار است ، که خود به عنوان زمینه و در زمان حال بودن در هر دو قسمت مشترکند .


درمان Act شیوه ای بسیار جالب است و می توان گفت راه میان بر است .

و برای افراد عادی هم بسیار کارآیی دارد .


تا سطح کیفیت زندگی شان را بهبود بخشند . هدف Act کاهش نشانه نیست ، هدف ایجاد زندگی غنی و با معنا در عین پذیرش دردی است که با آن پیش می رود .


این نوع خاص تغییر رفتار منجر به انعطاف پذیری روانشناختی می شود .

زمان بندی درمان در Act هیچ برنامه زمان بندی خاصی وجود ندارد ، تعداد جلسات کاملا به شرایط و موقعیت مراجع بستگی دارد .


تقریباً 16 ساعت حد متوسط درمان است که کاملا پیشنهادی است .

بیشترین زمان بندی و تمرکز ما روی جلسات مربوط به تعیین ارزشها و رتبه بندی  اهداف، اعمال و موانع می باشد .


منبع:iranpajohesh

شنبه 20 مهر 1398 10:13 ب.ظ
My brother recommended I might like this website.
He was totally right. This publish actually made my day.
You can not consider simpoly how so muhch time I had
spent for this info! Thank you!
چهارشنبه 3 مهر 1398 10:26 ب.ظ
After exploring a few of the blog articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging.

I saved as a favorite it to my bookmark website list and will
be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me
what you think.
دوشنبه 25 شهریور 1398 09:47 ب.ظ
Great work! This is the kind of information that are supposed to be shared across the net.
Disgrace on Google for no longer positioning this submit
upper! Come on over and talk over with my site . Thanks =)
چهارشنبه 13 شهریور 1398 07:09 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating
it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some
ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.
دوشنبه 28 مرداد 1398 11:54 ق.ظ
Hi there, I check your new stuff daily. Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:03 ب.ظ
Marvelous, what a blog it is! This web site provides valuable information to us,
keep it up.
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:10 ق.ظ
I read this post completely about the comparison of most recent and previous technologies, it's
remarkable article. AC Milan Fodboldtrøje
پنجشنبه 10 مرداد 1398 04:14 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please
share. Thank you! natalielise plenty of fish
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:35 ق.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was
extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any tips for inexperienced blog writers?
I'd definitely appreciate it.
پنجشنبه 3 مرداد 1398 10:48 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually
know what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly also
seek advice from my website =). We could have a link alternate
agreement between us pof natalielise
شنبه 29 تیر 1398 06:49 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had
been conducting a little research on this. And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your website.
جمعه 28 تیر 1398 07:29 ب.ظ
I blog quite often and I really thank you for your
content. The article has really peaked my interest. I
will take a note of your site and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your Feed too.
سه شنبه 25 تیر 1398 11:54 ق.ظ
I am truly grateful to the holder of this website who has shared this impressive piece of writing at here.
سه شنبه 18 تیر 1398 10:25 ق.ظ
Hi, I read your blog daily. Your story-telling style is witty,
keep it up!
جمعه 24 خرداد 1398 01:47 ب.ظ
What i don't understood is actually how you're now not really a lot
more neatly-liked than you may be now. You are very intelligent.
You already know thus significantly in the case of this matter, produced me in my opinion believe it from numerous various angles.
Its like women and men are not interested until it is one thing to accomplish with Girl gaga!
Your personal stuffs great. All the time take care of it up!
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:19 ب.ظ
Hi there, I found your website by the use of Google while searching for a similar topic, your web site got here up, it appears good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, simply changed into alert to your weblog through Google, and located that it is really informative.
I am gonna be careful for brussels. I will appreciate for those
who proceed this in future. Lots of other people shall be benefited from
your writing. Cheers!
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:24 ق.ظ
I've read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I surprise how a lot effort you place to create this kind
of excellent informative site.
شنبه 18 خرداد 1398 03:09 ق.ظ

WOW just what I was looking for. Came here by searching for %meta_keyword%
دوشنبه 13 خرداد 1398 09:40 ب.ظ
Wonderful work! This is the kind of info that are supposed to be shared
across the internet. Shame on the seek engines for now not
positioning this submit higher! Come on over and
talk over with my website . Thank you =)
یکشنبه 12 خرداد 1398 12:32 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as neatly as
with the format on your weblog. Is that this a paid subject matter or
did you customize it your self? Anyway keep up the nice high quality writing, it's
uncommon to see a great weblog like this one these days..
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 06:35 ق.ظ
I have read so many content concerning the blogger lovers
except this piece of writing is genuinely a fastidious article, keep it up.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 04:17 ب.ظ
When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
and now each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment.
There has to be a means you can remove me from that service?
Kudos!
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 09:47 ق.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unexpected feelings.
شنبه 7 اردیبهشت 1398 09:05 ق.ظ
ルイヴィト 財布 スーパーコピー,ブランド財布コピーN級品激安通販専門店
شنبه 7 اردیبهشت 1398 09:04 ق.ظ
シャネルコピー2018最新作シャネルスーパーコピーバッグ激安通販
شنبه 7 اردیبهشت 1398 09:03 ق.ظ
ルイヴィトン 長財布スーパーコピー N63116 ダミエ グラフィット ポルトフォイユ コロンブス グレー_ブランド偽物財布N品激安通販
پنجشنبه 9 اسفند 1397 10:17 ق.ظ
thank post .
پنجشنبه 9 اسفند 1397 10:17 ق.ظ
i love post
دوشنبه 6 شهریور 1396 12:11 ب.ظ
سلام
وبلاگ خوبی داری.
مطالبتون عالی هستند
موفق باشی
دوشنبه 6 شهریور 1396 12:25 ق.ظ
سلام
وبلاگ خوبی داری.
مطالبتون عالی هستند
موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر